Sample menu:

  Muzika Video Autom do BiH    

O Finskoj Dolazak u Finsku O Povratku u BiH Kako smo organizovani
Finska Kako smo organizovani
  Portal za građane BiH u Finskoj: http://www.bih.fi

Kao i u drugim državama Bosanci koji borave u Finskoj su organizovani i okupljrni oko Finsko-Bosansko-Hercegovačkog društva koje je osnovano već u proljeće 1994. godine, oko jednu i pol godinu nakon što su u Finsku pristigle prvi prognanici iz Kozarca i Prijedora.
Sam početak je bio dosta težak, s obzirom na sve činjenice kako su se ti ljudi našli u Finskoj u kojoj prije toga nije bilo ljudi s područja bivše SFRJ. Jezik nam je bio sasvim nov i nepoznat. Nije bilo nikoga ko bi nam pomogao i pokazao kako da napravimo prve korake.

Tako nam je trebalo više od godinu dana da se organizujemo (ovako je igledala pozivnica za osnivačku skupštinu društva). U organizovanju društva, veliku pomoć nam je pružila gospođa Kirsti Špehar, koja je jedan od troje potpisnika navedene pozivnice i bez čije pomoći bi nam to sigurno bilo mnogo teže. Društvo je osnovano sa svrhom da pomogne Bosanace u Finskoj i da bude veza kako sa aktualnim Finskim vlastima, tako i sa Bosansko-hercegovačkim predstavnicima vlasti (Ambasadom R BiH u Švedskoj, jer BiH još uvijek nema nikakvog diplomatskog predstavništva u Finskoj).

Kad je riječ o našem "diplomatskom" predstavništvu, rekao bih da BiH u Finskoj ima preko 6000 (nezvaničnih) ambasadora., jer smo svi mi predstavnici svoga naroda i svoje zemlje u inostranstvu, ma gdje se nalazili, pogotovu ovdje u Finskoj, gdje nas predstavnici "zvaničnih" vlasti obiđu par puta godišnnje. S obzirom na naše brojno stanje zvanične vlasti nas zanemaruju. One u Sarajevu jer je većina nas porijeklom sa područja rs, a onima u Banjaluci smo nepoželjna manjina. Tako nam iz Stockholma svaki put pošalju drugu osobu, koja nam svaki put održi mali "govor", prenese "pozdrave iz Stockholma i BiH" i obeća da će se situacija popraviti, a kad ode nazad sve se nastavi po starom.
Stranica obnovljena 15.11.2014.
 
IT usluge, Usluge tumača, Usluge prevodjenja itd...
 
Čist, prirodan ekološki med sa obronaka Kozare 
A SAT
OTKUCAVA !
     
   
   IT usluge, Usluge tumača, Prevođenje dokumenata... itd. itd ==>