Sample menu:

 IT&L Services                 Y-tunnus:   2439617-7                   VAT: FI24396177
JEZIČKE USLUGE
  Jezičke usluge javnim službama, firmama i privatnim licima
    Usluge tumačenja
     Usluge prevođenja
        Pregled i kontrola prevedenog teksta
Jezici: bosanski, hrvatski, srpski i srpskohrvatski/hrvatskosrpski.
Prevod sa gore navedenih jezika na finski i obratno.
Pregled i kontrola prevedenog teksta
.
Među našim strankama su mnoge finske i međunarodne firme, opštiske i Državne službe i ministarstva.
      
      Nudimo tehnički visokokvalitetne usluge prevođenja i tumačenja.
zoom
Na fotografiji naš predstavnik na poslu prilikom posjete delegacije Parlamenta RBiH Republici Finskoj.
 
zoom
Primjerak prevedenog teksta plakata.
 
Kontaktirajte nas putem E-maila, preko kontakt formulara ili nazovite telefonom.
             Adresa:  Raatihuoneenkatu 7 A 2
50100 Mikkeli
Finland
 
Telefon:
E-mail::
Internet::
 
+358 (0)45 127 1261
info(at)itls.fi
http://www.fikret.fi/it